Πα20042018

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ:Απάντηση ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή των τελευταίων φακέλων για το 2009

  • PDF

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της  Θεσσαλίας για την πληρωμή των τελευταίων φακέλων μείωσης της νιτρορύπανσης για το έτος εφαρμογής 2009 της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ  ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Από τον Αύγουστο του 2010 οπότε εκκαθαρίσθηκαν οι πρώτοι φάκελοι μείωσης της νιτρορύπανσης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ελεγχθεί  76 παρτίδες και έχει καταβληθεί συνολικά σε 8.326 δικαιούχους το ποσό των   44.752.145,35 €

Οι πληρωμές αυτές βασίσθηκαν για πρώτη φορά στην ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων και έγιναν με την συνεργασία των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των πρώην Νομαρχιών Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Λάρισας. Για τις Διευθύνσεις  Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων έχει ολοκληρωθεί έγκαιρα η αποστολή των παρτίδων και η πληρωμή των δικαιούχων.

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ενώ έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή της πλειοψηφίας των δικαιούχων η τελευταία αποστολή παρτίδων για 700 περίπου δικαιούχους έχει επιστραφεί για διορθώσεις σε σημαντικό αριθμό δικαιούχων ώστε να  καταστεί επιλέξιμη η πληρωμή τους. Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας έχουν προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και εντός των επόμενων ημερών θα αποστείλουν τους σχετικούς φακέλους ώστε να γίνει άμεσα ο έλεγχος και η πληρωμή των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν εξασφαλισθεί οι σχετικές πιστώσεις και έχει υπογραφεί και η σχετική ΚΥΑ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη και τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη.

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ:Απάντηση ΟΠΕΚΕΠΕ για πληρωμή των τελευταίων φακέλων για το 2009