Πα20042018

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

Παγώνουν για ένα χρόνο οι πλειστηριασμοί ακινήτων

  • PDF

Από κόντρες μεταξύ υπουργών σημαδεύτηκε το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο πήρε αρκετές σημαντικές αποφάσεις.

Τα θέματα της αντιπαράθεσης, ήταν το φιάσκο της εφεδρείας, με τον υπουργό Διοικητικής μεταρρύθμιση Δημήτρη Ρέππα να βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών υπουργών, που έκαναν λόγο για αποτυχία του προγράμματος.

Επίσης, πυρά δέχθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος πέρα από την κόντρα του με τον Μάκη Βορίδη για το ζήτημα των ταξί, είχε να αντιμετωπίσει και την κριτική του Ευ. Βενιζέλου και το Δ. Ρέππα για την περίοδο που ήταν στο υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα τον κατηγόρησαν για απογραφή-μαϊμού των δημοσίων υπαλλήλων, που οδήγησαν στην αποτυχία του μέτρου της εφεδρείας.

Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος, προσπαθώντας να κατευνάσει τα πνεύματα, ζήτησε την προώθηση των μεταρρυθμίσεων χωρίς καθυστέρηση, καθώς το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ κρίσιμο για τη χώρα.

Παρά το βαρύ κλίμα το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα έκτακτες παρεμβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου. Οι παρεμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργικού:

*Παρατείνεται για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασμών από τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόμενης κρίσης και ύφεσης της οικονομίας, οι δανειολήπτες που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

*Διευκρινίζονται τα θέματα που αφορούν την εφαρμογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε. Ε. Τ. Η. Δ. Ε.) του ν. 4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες.

*Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, που συμπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου.

*Συμπληρώνονται άμεσα οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά με τη θέση σε εφεδρεία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

*Παρατείνεται η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος καθεστώτος σχετικά με τις δαπάνες λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ

*Θεσπίζεται άμεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών ιδρυμάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύματα, οι σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισμός του ανταλλάγματος και μεταβίβαση) να χωρούν με βάση προσωρινή αποτίμηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

*Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρμακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών σκευασμάτων, με συμψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσιων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και φαρμακευτικών εταιρειών.

*Ρυθμίζονται περαιτέρω θέματα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθμιση της αγοράς με τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων εύρυθμης λειτουργίας και αφετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α. Ε., με σκοπό τη μεγιστοποίηση του οφέλους για το Δημόσιο κατά τον πλέον συμφέροντα για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας τρόπο.

Πηγή: news247.gr

Παγώνουν για ένα χρόνο οι πλειστηριασμοί ακινήτων