Σα21052022

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

peroulakis.eu

Πλέον η ενημέρωση σας θα γίνεται από το νέο ιστολόγιο ενημέρωσης:

Peroulakis.eu


Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης: όλα όσα θα θέλατε να μάθετε!

  • PDF

Ένα εργαλείο για τους μελετητές από το www.thessalikigi.gr για εσάς!!!

 

Τελευταία ενημέρωση26/7/2011 (15.00) Ενσωματώθηκαν οι απαντήσεις που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ.

 

 

ΥΠΑΑΤ 26-7-2011

1. Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής εφαρμογής που αφορούν σε αριθμούς πρωτοκόλλου αποφάσεων ένταξης - υλοποίησης των υποψηφίων σε προηγούμενα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων δεδομένων της τελευταίας προκήρυξης των Σχεδίων Βελτίωσης (ΚΥΑ 637/05 με επενδύσεις κυρίως στην φυτική παραγωγή (Σχέδια Βελτίωσης στα ΠΕΠ).

Όχι, διότι η ένταξη των υποψηφίων της τρέχουσας προκήρυξης σε προγράμματα του ΥΠΑΑΤ (πχ Σχέδια Βελτίωσης, Νέοι Γεωργοί, κλπ) προηγούμενων προκηρύξεων θα επαληθεύεται από τα αρχεία της Υπηρεσίας.


2. Τι ημερομηνία πρέπει να έχουν τα δικαιολογητικά και οι προσφορές της αίτησης ενίσχυσης;

Σύμφωνα με την ΥΑ 12374/16-12-2010, άρθρο 7, παράγραφος 4 «Δικαιολογητικά ή προσφορές που δεν έχουν καταχωρηθεί στους σχετικούς πίνακες ή έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη εκείνης της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης» Συνεπώς, δικαιολογητικά με ημερομηνία ίδια ή και προγενέστερη με εκείνη της υποβολής της έντυπης μορφής της αίτησης ενίσχυσης  γίνονται δεκτά, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης.

 

3. Πότε απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης για τον επενδυτικό προσανατολισμό του Επιχειρηματικού Σχεδίου δυνητικού δικαιούχου που έχει την ιδιότητα του Νέου Γεωργού;

Μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν περιορισμοί στην επιλεξιμότητα του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Δεν επιτρέπεται η ίδρυση βουστασίου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Εξαιρούνται οι Νέοι Γεωργοί, εφόσον στο Επιχειρηματικό τους Σχέδιο για την ένταξη στο Μέτρο 112 προβλέπεται η ίδρυση βουστασίου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, Συνεπώς, Νέος Γεωργός που θέλει να υποβάλει Σχέδιο Βελτίωσης για ίδρυση βουστασίου αγελάδων γαλακτοπαραγωγής θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται ότι στο Επιχειρησιακό του Σχέδιο προβλέπεται η ίδρυση βουστασίου γαλακτοπαραγωγής.

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η βεβαίωση δύναται να αντικατασταθεί  και με Υπεύθυνη Δήλωση του δυνητικού δικαιούχου

 

4. Γεωργικοί ελκυστήρες  με κινητήρα προγενέστερο της Φάσης ΙΙΙ είναι επιλέξιμοι;

Ναι, γεωργικοί ελκυστήρες με κινητήρα προγενέστερο της Φάσης ΙΙΙ  εντάσσονται σε επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης, εφόσον με την αίτηση ενίσχυσης τεκμηριώνεται ότι βελτιώνονται οι συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου (άρθρο 3 της ΥΑ 11308/16-11-2010) και προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά


5. Η υπηρεσία σας απαιτεί την αναλυτική αναγραφή των εκπομπών αερίων ρύπων του κινητήρα στο προτιμολόγιο/προσφορά;

Όχι, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ 11308/16-11-2010 απαιτείται απλά να αναφέρεται στο προτιμολόγιο / προσφορά «το επίπεδο εκπομπών ρύπων με το οποίο υπολογίζεται η ιπποδύναμη», δηλαδή απαιτείται να αναφέρεται η φάση με την οποία υπολογίστηκε η ιπποδύναμη του γεωργικού ελκυστήρα.

 

Το help desk ενημερώθηκε μετά τη συνάντηση στη Λάρισα. Εάν έχετε νεότερες ερωτήσεις-απαντήσεις  προς ανάρτηση μπορείτε να τις αποστείλετε στο site μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Καλό είναι στη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη να εκμεταλλευτείται το χρόνο για αναπάντητες ερωτήσεις και να υπάρξουν απαντήσεις το συντομότερο δυνατό!

 

Απαντημένα Ερωτήματα (από την ενημέρωση στη Λάρισα)

 

6/7/2011 - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

1.    Για την τεκμηρίωση της ιδιότητας του γεωργού (δηλαδή, για την τεκμηρίωση του γεωργικού εισοδήματος) του δικαιούχου μπορεί να ληφθεί υπόψη η τελευταία 3ετία;
Ναι. Σύμφωνα με την ΥΑ 11308/16-11-2010, Παράρτημα 3, παράγραφος 3.10.2 το γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά στοιχεία της τελευταίας 3ετίας. Ως εκ τούτου εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης υφίστανται φορολογικά στοιχεία του διαχειριστικού έτους 2010 (οικονομικού έτους 2011) τότε το γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα φορολογικά στοιχεία των οικονομικών ετών 2011, 2010 και 2009.

 

2.    Επισημαίνεται ότι η χρήση των φορολογικών στοιχείων της τελευταίας 3ετίας αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο της ιδιότητας του γεωργού και όχι τον υπολογισμό της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης. Πράγματι, στην ΥΑ 145/11-01-2011 αναφέρεται ρητά ότι τα χρησιμοποιούμενα φορολογικά μεγέθη αφορούν στην τελευταία 3ετία αρχής γενομένης από το έτος απογραφής, δηλαδή το 2009.


3.    Για την τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας της γεωργικής εκμετάλλευσης  του δικαιούχου μπορεί να ληφθεί υπόψη η τελευταία 3ετία;
Ναι. Σύμφωνα με την ΥΑ 11308/16-11-2010, Παράρτημα 3, Κεφάλαιο Β΄ και Γ΄ η ελάχιστη ένταση εργασίας υπολογίζεται στο έτος απογραφής ή στην τελευταία 3ετία (βλέπε για παράδειγμα παράγραφο 3.21, περίπτωση 2). Ωστόσο διευκρινίζεται ότι η ΥΑ 11308/16-11-2010, για την τεκμηρίωση της ελάχιστης έντασης εργασίας παρέχει στον δικαιούχο την διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσει ή το έτος απογραφής ή τον μέσο όρο της τελευταίας 3ετίας. Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος 3ετίας θα πρέπει να συμπληρωθούν 3 διαφορετικά απογραφικά δελτία ή να τροποποιηθεί κατάλληλα το σχετικό υπόδειγμα ώστε να μπορούν να απογραφούν 3 έτη.
Επισημαίνεται ότι και σ’ αυτή την περίπτωση, η χρήση των στοιχείων της τελευταίας 3ετίας αφορά αποκλειστικά τον έλεγχο της έντασης εργασίας της γεωργικής εκμετάλλευσης του δικαιούχου και όχι τον υπολογισμό της βαθμολογίας της αίτησης ενίσχυσης.

4.    Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης συμμόρφωσης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές στην περίπτωση που στην μελλοντική κατάσταση δεν θα εκτρέφονται ζώα;
Όχι, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης του άρθρου 36 της ΥΑ 11308/16-11-2010.

5.    Απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης συμμόρφωσης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές στην περίπτωση αγελαίων εκτροφών;
Ναι, μόνο όσο αφορά την τήρηση των σχετικών αρχείων.

6.    Ο νέος γεωργός πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση συμμόρφωσης των υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσής του με τα κοινοτικά πρότυπα και τις εθνικές προδιαγραφές;
Όχι, εφόσον προβαίνει σε επενδύσεις προσαρμογής με τα κοινοτικά πρότυπα και σε επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές.
Ναι, εφόσον δεν προβαίνει σε επενδύσεις προσαρμογής με τα κοινοτικά πρότυπα ή/και σε επενδύσεις συμμόρφωσης με τις εθνικές προδιαγραφές

7.    Είναι επιλέξιμη συστεγαζόμενη εκμετάλλευση που ανήκει σε ατομική επιχείρηση;
Ναι, είναι επιλέξιμη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 της ΥΑ 1870/17-03-2011 κατά περίπτωση δικαιούχου.

8.    Στην περίπτωση αιγο – προβατοστασίων με σχαρωτό δάπεδο ποια είναι η εθνική προδιαγραφή για τον καθαρό χώρο ανάπαυσης;
Στην περίπτωση χώρου ανάπαυσης σε σχαρωτό δάπεδο, η ελάχιστη απαιτούμενη επιφάνεια για την προβατίνα με τα αρνιά της (αίγα με τα κατσίκια της) μπορεί να περιοριστεί στο 1 τ.μ. (ΥΑ 306419/22-09-2005).


9.    Στην περίπτωση επενδυτικών δαπανών (π.χ. κτιριακά και λοιπές κατασκευές) που υλοποιούνται σε συστεγαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με πιο τρόπο εξασφαλίζεται η προϋπόθεση της ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 15, παράγραφος 4 (εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον δυνητικό δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες);
Στην περίπτωση επενδύσεων (π.χ. κτιριακά και λοιπές κατασκευές) που υλοποιούνται σε εξ’ αδιαιρέτου ακίνητο, πάνω στο οποίο υπάρχουν συστεγαζόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η σχετική προϋπόθεση εκπληρώνεται με την προσκόμιση σύστασης κάθετης ή/και οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται σύσταση κάθετης ή/και οριζόντιας ιδιοκτησίας,  η σχετική προϋπόθεση θα εκπληρώνεται με την προσκόμιση  ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό οι κάτοχοι των συστεγαζόμενων γεωργικών εκμεταλλεύσεων θα αποδέχονται την υλοποίηση επενδύσεων μέσω υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο 121, θα ορίζουν τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στον καθένα καθώς και τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του Μέτρου.

 

10.    Με ποια ημερομηνία θα υπολογίζεται η απόσβεση των επενδύσεων;
Ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος (δηλαδή ανεξάρτητα την ημερομηνία τιμολόγησης της επένδυσης) η απόσβεση θα υπολογίζεται στο έτος 2011.

11.    Στις μικτές εκμεταλλεύσεις (ζωική παραγωγή και φυτική παραγωγή που δεν προορίζεται για την εκτροφή των ζώων) επενδύσεις που εξυπηρετούν τόσο την ζωική όσο και την φυτική παραγωγή, πως θα αξιολογείται ποιον τομέα εξυπηρετούν περισσότερο, ώστε να προσδιορίζεται η επενδυτική ενότητα της αίτησης ενίσχυσης;
Όταν μια επένδυση εξυπηρετεί τόσο την ζωική, όσο και την φυτική παραγωγή, θα αντιστοιχίζεται στον τομέα με τα μεγαλύτερο ποσοστό εξυπηρέτησης (απασχόλησης, επιφάνειας, όγκου κλπ) χωρίς να γίνεται αναγωγή της αξίας της επένδυσης και στους δύο τομείς ανάλογα του ποσοστού εξυπηρέτησης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Γεωργικός ελκυστήρας που απασχολείται στην καλλιέργεια ζωοτροφών περισσότερο του 50% των συνολικών ΜΑΕ της εκμετάλλευσης στην μελλοντική κατάσταση εξυπηρετεί την ζωική παραγωγή. Σε αντίθετη περίπτωση εξυπηρετεί την φυτική παραγωγή.

12.    Στην περίπτωση εκσυγχρονισμού απαιτείται η θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων των εγκαταστάσεων;
Μέσω της σχετικής θεώρησης, η αρμόδια Δ/νση βεβαιώνει ότι σε επίπεδο σχεδιασμού οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να εκσυγχρονιστούν, προσαρμοστούν, μετατραπούν ή ανεγερθούν είναι λειτουργικές, τηρούν την νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ αυτές, έχουν μέγεθος ανάλογο της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης και δεν εμφανίζουν προϋποθέσεις αλλαγής χρήσης (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 11, παράγραφος 2). Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, δηλαδή στις περιπτώσεις βελτιώσεων των υφιστάμενων μεγεθών της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεν απαιτείται η θεώρηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων όταν οι βελτιώσεις αυτές δεν μεταβάλλουν την λειτουργικότητα και το μέγεθος των εγκαταστάσεων (π.χ. αντικατάσταση στέγης) και δεν αντίκεινται στην νομοθεσία που εφαρμόζεται σ’ αυτές.

 

13.    Στην ανώτατη επιλέξιμη δαπάνη ανά αίγα ή πρόβατο τι περιλαμβάνεται στα «κτιριακά» που αναφέρονται στις «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Πίνακα 6 και 7» του Παραρτήματος 9 της ΥΑ 11308/16-11-2010;
Στα «κτιριακά» περιλαμβάνεται ο κύριος στάβλος των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μη συμπεριλαμβανομένου του χώρου αρμέγματος (αρμεκτηρίου), του χώρου γάλακτος και του χώρου εξυπηρέτησης προσωπικού.

 


 

Ανακοινώθηκε στη Λάρισα πως από αύριο 28/5/2011 θα αναρτηθούν απαντήσεις και στο agrotikianaptixi.gr. Όχι πάντως αυτές που απαντώνται παρακάτω.


1.    Ενισχύονται 2 ελκυστήρες; Δενδροκομικός και για αροτραίες;
Απάντηση: Ναι (από ΥΠΑΑΤ)

 

2. Αν κάποιος υποψήφιος αιτείται ελκυστήρα αξίας μεγαλύτερης των 125.000  μπορεί να το πάρει;

Απάντηση: Ναι, αλλά θα επιδοτηθεί μέχρι 125.000 (από ΥΠΑΑΤ)

 

3. Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης και οι 2 σύζυγοι ξεχωριστά;

Απάντηση: Ναι αλλά μέχρι 500.000€ και οι 2 και εφόσον και οι 2 πληρούν τα κριτήρια του γεωργού.

 

4. Πως είναι δυνατόν  να συμπληρώνεται με στρέμματα ο πίνακας «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ» όταν μιλάμε για ετήσιες καλλιέργειες και που χρειάζεται αυτό; Είναι μη εφαρμόσιμο.

Απάντηση: Δεν είναι δεσμευτικός ο πίνακας αρκεί να προσέξουμε να πληρούνται οι προδιαγραφές των ΜΑΕ στη μελλοντική

 

5. Όταν υπολογίζουμε ΜΑΕ για τελευταία τριετία, ποια νοείται τελευταία τριετία; 2009-2010-2011 ή 2007-2008-2009;

Απάντηση: Για το Ε1: 2009-2010-2011 και για τις ΜΑΕ κοιτάμε το ΟΣΔΕ των 2008-2009-2010

 

6. Όταν κάποιος θέλει να βάλει αγωγό επιδοτείται και ο πλαστικός; Γιατί στο μέγιστο ρεαλιστικό κόστος μιλάει μόνο για γαλβανιζέ.

Απάντηση: Ναι, αλλά θέλει προσφορές

 

5. Ο θερμοσίφωνας και η ανεμογεννήτρια ανεξαρτήτου μεγέθους, εντάσσονται στη κατηγορία επενδύσεων «ΑΠΕ  εκτός φωτοβολταϊκών»;

Απάντηση: Ο θερμοσίφωνας όχι, η ανεμογεννήτρια ΝΑΙ

 

6. Ποια είναι τα γεωργικά πολυμηχανήματα;

Απάντηση: Αυτά που συνδυάζουν 2-3 εφαρμογές

 

7. Laser, μηχάνημα ισοπέδωσης αγροτεμαχίου, ταξινομείται σαν γεωργικό ή σαν μηχάνημα έργου, είναι επιλέξιμο;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμο, έφοσον ταξινομείτε σαν γεωργικό.

 

8. Σε περίπτωση παραγωγού που δραστηριοποιείται σε ΖΠ και ΦΠ και τηρεί τα κοινοτικά πρότυπα και όχι τα εθνικά μπορεί να αιτηθεί στο σχέδιο βελτίωσης επενδύσεις σε ΦΠ;

Απάντηση: Αν δεν έχει ζώα στη μελλοντική δεν είναι ανάγκη να τηρεί κοινοτικά πρότυπα. Αν έχει υποχρεούται.

 

9. Όταν γίνεται μετεγκατάσταση για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, απαιτείται άδεια λειτουργίας και κοινοτικά πρότυπα στην υφιστάμενη κατάσταση;

Απάντηση: Ναι

 

10. Όταν καλούμαστε να τεκμηριώσουμε επένδυση, που αφορά αποθήκη μεγαλύτερη των 100 τ.μ., απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων σφραγισμένων από μηχανικό; Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στην ΥΑ, οπότε η μη προσκόμιση σχεδίων θα απαλλάξει τον επενδυτή γεωργό από επιπλέον έξοδα.

Απάντηση: Δεν απαιτούνται σχέδια στην αίτηση ένταξης.

 

11. Επένδυση, που ξεπερνά το ρεαλιστικό κόστος, (ή το μέγιστο κόστος) επιδοτείται; Για παράδειγμα αν ένας ελκυστήρας κοστίζει 150.000 € μπορεί ο παραγωγός να τον εντάξει στο σχέδιο βελτίωσης και να επιδοτηθεί για τα 125.000€ ;

Απάντηση: Ναι, αλλά θα επιδοτηθεί έως 125.000€

 

12. Στην συμβολαική γεωργία εντάσσονται και οι βαμβακοπαραγωγοί, που έχουν συμβόλαιο – σύμβαση με τα εκκοκκιστήρια, καθώς και οι αμπελουργοί με τα οινοποιεία ;

Απάντηση: Ναι άλλά πρέπει στο συμβόλαιο, όπως και σε όλα τα συμβόλαια να αναφέρονται ελάχιστη τιμή και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά.

 

13. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΥΠΟΣΤΕΓΑ ΣΑΝΩΝ, ΕΝΣΙΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗ, ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ, ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ;

Απάντηση: Δεν απαιτείται άρα και δεν υποβάλλετε

 

14. ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΑ ΚΟΝΤΟΥΛΑ, ΣΤΟ ΟΣΔΕ ΑΧΛΑΔΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ . ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ? ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΟΝΤΑΙ?

Περιμένουμε διευκρινίσεις

 

15. ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ?

Περιμένουμε διευκρινίσεις

 

16. ΕΑΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 75% ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΕΛ. 29901 ΑΡ. ΦΥΛΛΟ 1964 ΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ;

Απάντηση: Καλό είναι να βάζουμε κάποιο στόχο και αν κριθεί απαραίτητο στον έλεγχο ο στόχος θα αλλαγχτεί με αυτόν που αρμόζει σε κάθε περίπτωση

 

17.  ΈΝΑ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕ ΖΩΪΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΩΪΚΗ Η ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ;

Απάντηση: Έχει να κάνει με το κλάδο εξυπηρέτησης της επένδυσης. Το ίδιο ισχύει και με τις ΑΠΕ.

 

23.   ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΘΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ;

Απάντηση: Κατά τη κρίση σας. Πάντως απαιτείτε τεκμηρίωση για τα παρελκόμενα.

 

24.  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 12ΕΤΙΑ Η ΕΧΕΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 3ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002»; ΕΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΠΧ ΠΩΛΗΣΗ, ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ, ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ, ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ);

Απάντηση: Θα δοθούν σχετικές διευκρινήσεις για τον υπολογισμό αποσβέσεων γεωργικού ελκυστήρα.

 

25. ΣΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΕΒ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΡΑΚΤΕΡ ;

Απάντηση: Όχι

 

26. ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ; ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ 100 Μ² ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ;

Απάντηση: Για οποιαδήποτε αποθήκη άνω των 100 τ.μ. απαιτείται τεκμηρίωση.

 

27. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΑ ΜΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ;

Απάντηση: Όχι

 

28.  ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΟ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ Η ΤΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΙΜΗ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ;

Απάντηση: Ότι ισχύει για τα Super Market

 

29. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡ.16 ΑΠΟΦ.11308 ;

Απάντηση: Αν είναι σε γεωργικό κτήριο ή κατασκευή βαθμολογείται.

 

30. ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 2 ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Η 2 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ;

Απάντηση: Αν υπάρχουν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις στην αίτηση ΠΛΗΡΩΜΗΣ, τότε μπορεί.

 

31.ΣΕ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ;   ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΙΟ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΠΟΦ.11308, ΠΑΡΑΡΤ.11.6.) Η ΟΧΙ (ΑΡΘ.13,5) ;

Απάντηση: Απαιτείται προτιμολόγιο - προσφορά

 

32. Για τα λάστιχα άρδευσης απαιτούνται προτιμολόγια ή προσφορές;

Απάντηση: Ναι απαιτούνται έστω και αν αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9, και αυτό γιατί αναγράφονται ως τυπικά δικαιολογητικά στο παράρτημα 11.

 

33. ΠΟΙΑ ΜΟΡΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (Η ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ);

Απάντηση: Δεν υπάρχουν προδιαγραφές και μάλιστα υπάρχει και μια σκέψη να καταργηθεί η μελέτη άρδευσης.

 

34. ΤΑ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥΜΠΕΚ – ΡΑΜΠΑ (ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ) ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ;

Απάντηση: Είναι εφόσον τεκμηριώνονται, αλλά στη πράξη αποδεικνύεται πολύ δύσκολα για αυτό καλό είναι να αποφευχθεί κάτι τέτοιο.

 

33. Η ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ;

Απάντηση: Όχι

 

34. ΟΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ; ΟΙ ΑΚΑΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΥΡΙΕΣ ΩΣ ΜΟΥΡΑΙΩΝΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΧΑΝΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΑΕ.

Απάντηση: Δεν υπολογίζονται ΜΑΕ στα Δασικά

 

35. ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΕΙ ΒΙΒΛΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Απάντηση: Ναι

 

37. ΤΑ ΣΙΛΟ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ?

Απάντηση: Όχι τα κτηνοτροφικά σίλο. Μόνο τα σιλό για αποθήκευση υπάρχει περίπτωση να μπουν στην καθετοποίηση.

 

38. Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Η AGRO ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ (Π.Χ. HACCP);

Απάντηση: Επιδοτείται η μελέτη για να γίνει το HACCP όχι ο φορέας πιστοποίησης. Για βιολογικά και AGRO δε ξεκαθαρίστηκε.

 

39. ΑΝ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ/ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ «ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ» ΣΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ) ;

Απάντηση: Όχι

 

40. ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΥΑ ΑΡΘ.15,3);

Απάντηση: Όχι

 

47. Παραγωγός που πουλά προϊόντα σε τοπικό Super Market, βαθμολογείται γι’αυτό ;

Απάντηση: Ναι και τεκμηριώνεται όπως προβλέπεται στην ΥΑ.

 

48. Οι καπνοκαλλιεργητές πώς τεκμηριώνουν τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στον καπνό; Αρκεί η προσκόμιση των δηλώσεων καλλιέργειας των ετών 2007,2008,2009 και 2010;

Απάντηση: Θα δοθούν οδηγίες για αυτή η μείωση δε φαίνεται ξεκάθαρα μόνο από τις δηλώσεις καλλιέργειας. Αν πάντως μπορεί να τεκμηριωθεί με τις δηλώσεις μόνο θα γίνει αποδεκτή.

 

49. Τι θα γίνει με όσους αγρότες υλοποιήσουν μονάδα καθετοποίησης σχετικά με το ταμείο ασφάλισης; Θα υπάρχει πρόβλημα με τον ΟΓΑ;

Απάντηση: Κάθε δικαιούχος για μια 5ετία από την ημερομηνία της απόφασης πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης, υποχρεούται να «διατηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης» στο Μέτρο (KYA 4985/21-06-2010, άρθρο 31, §2). Ωστόσο, η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΓΑ αφορά αποκλειστικά δικαιούχους του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Συνεπώς, δικαιούχοι οι οποίοι εντάσσονται στο Μέτρο ως εταίροι/μέτοχοι Νομικών Προσώπων ή ατομικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται σε ασφάλιση ΟΓΑ.

  

 

50. Η ηλεκτροδότηση ενός κτιρίου είναι επιλέξιμη; 

Απάντηση: Όχι, η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης δεν περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες της ΥΑ 11308/16-11-2010.

 

51. Η ηλεκτροδότηση μιας γεώτρησης είναι επιλέξιμη;
Απάντηση: Ναι, μόνο στην περίπτωση που δεν μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 20, παράγραφος 4, περίπτωση α΄).


52. Στα χωράφια που θα μπουν σύγχρονα αρδευτικά συστήματα (στάγδην) θα απαιτείται να προσκομιστεί μισθωτήριο συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας;

Απάντηση:  Όχι (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 18 και Παράρτημα 11, παράγραφος 11.6). Ο έλεγχος των αρδευόμενων εκτάσεων θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης.

 

53.  Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προβολής και προώθησης των προϊόντων της εκμετάλλευσης σε μία μονάδα καθετοποίησης (π.χ. ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου για παραγγελίες από το εξωτερικό, φυλλάδια, κ.α.), τη στιγμή που προωθείται η αγροτική επιχειρηματικότητα μέσω της καθετοποίησης;

Απάντηση: Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 23). Ειδικότερα η κατασκευή της ιστοσελίδας εφόσον συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης είναι επιλέξιμη.

 

54. Η αγορά BOB CAT ή CLARK για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (ως γεωργικά μηχανήματα), τα οποία είναι απαραίτητα στην καθετοποίηση και όχι μόνο, είναι επιλέξιμα;

Απάντηση: Ναι (ΥΑ 1308/16-11-2010, άρθρο 17, Τμήμα ΙΙ, παράγραφος 12).

 

55. Η εγκατάσταση του ιπποφαούς επιδοτείται; Διότι αν και δεν συμπεριλαμβάνεται στις προωθούμενες ποικιλίες και καλλιέργειες είναι μία πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια;

Απάντηση: Όχι. Στο πλαίσιο των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης συγχρηματοδοτούνται πολυετείς φυτείες οι οποίες περιλαμβάνονται στην απόφαση προωθούμενων (ΥΑ 11308/16-11-20100, άρθρο 21, παράγραφος 1).

 

56. Για την υλοποίηση μελισσοκομικών εγκαταστάσεων θα υποβάλλεται συγκριτικός πίνακας προδιαγραφών και λειτουργικότητας;

Απάντηση: Ναι (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 16,παράγραφος 10 και 11).

 

57. Μεταξύ συζύγων απαιτείται μίσθωση;

Απάντηση: Ναι (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 16,παράγραφος 10 και 11).

 

58. Η προσαύξηση του 15-30% επί του προϋπολογισμού αφορά, πέραν των σταύλων, και τα υπόλοιπα κτίρια (αποθήκες, αρμεκτήρια, κλπ.);

Απάντηση: Ναι (Υ.Α. 11308/16-11-2010, Παράρτημα 9). Επισημαίνεται ότι στο σημείο «Διευκρινήσεις – Επεξηγήσεις Πίνακα 6 και 7» γίνεται αναφορά σε «σταβλικές εγκαταστάσεις» που έτσι και αλλιώς περιλαμβάνουν το σύνολο των κτιρίων και κατασκευών από τα οποία αποτελείται μια σταβλική εγκατάσταση (στάβλος, αρμεκτήριο, χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού, αποθήκες κλπ). Ωστόσο, οι προσαυξήσεις αφορούν οποιαδήποτε κτίριο και κατασκευή περιλαμβάνεται στους Πίνακες 6 και 7 του Παραρτήματος 9. Συνεπώς, οι προσαυξήσεις αφορούν και την κατασκευή αποθήκης σε αίτηση ενίσχυσης με επενδύσεις κυρίως στην φυτική παραγωγή.

 

59. Μία μονάδα καθετοποίησης (όπως π.χ. ένα τυροκομείο), εκ της νομοθεσίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατασκευασθεί εκτός ορίου του οικισμού (εντός των ορίων εκμετάλλευσης της μονάδας), διότι το υγειονομικό ζητάει την ύπαρξη πόσιμου νερού και αυτό δεν είναι εύκολο να παρέχεται από μία γεώτρηση. Ως εκ τούτου, η λύση είναι να κατασκευαστεί εντός του οικισμού ώστε να χρησιμοποιείται νερό από δημοτικό υδρευτικό δίκτυο. Είναι επιλέξιμο;

Απάντηση: Όχι. Οι εγκαταστάσεις καθετοποίησης της παραγωγής ενισχύονται μόνο εφόσον χωροθετούνται εντός των ορίων της εκμετάλλευσης (ΥΑ 11308/16-11-2010, Παράρτημα 2, περίπτωση 8). Τα όρια της εκμετάλλευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επεκτείνονται και εντός των οικισμών.

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ

 

60. Σε υφιστάμενα θερμοκήπια, οι δαπάνες για την αγορά υλικών αντικατάστασης είναι τελικά επιλέξιμες υπό προϋποθέσεις, ή όχι (άρθρο 16, παρ. 33, λεπτομέρειες εφαρμογής);

Απάντηση: Επενδύσεις απλής αντικατάστασης δεν είναι επιλέξιμες (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 14). Συνεπώς οποιαδήποτε επένδυση αντικατάστασης για να συγχρηματοδοτηθεί θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 14, παράγραφος 2.

 

61. Για τις γενικές δαπάνες θα μπαίνουν προσφορές (π.χ. μελέτη – φάκελος για την πιστοποίηση HACCP, αμοιβή γεωπόνου, κλπ);

Απάντηση: Ναι (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 13)

 

62. Η προσαύξηση στην καθετοποίηση παραγωγής (70+30%), με αγορά πρώτης ύλης από άλλους παραγωγούς, θα πρέπει να τεκμηριώνεται; με προσύμφωνα συνεργασίας;

Απάντηση: Σε αιτήσεις ενίσχυσης με επενδύσεις στην καθετοποίηση της παραγωγής (δηλαδή στην συσκευασία – τυποποίηση – μεταποίηση – εμπορία της παραγωγής της εκμετάλλευσης του δικαιούχου) παρέχεται η δυνατότητα μέρος της πρώτης ύλης που καθετοποιείται να αγοράζεται. Το ποσοστό της πρώτης ύλης που αγοράζεται αποτελεί εμπόρευμα για την γεωργική επιχείρηση και όχι προϊόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% (γενική περίπτωση). Η προσαύξηση αυτή είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική, και δεν απαιτείται καμία τεκμηρίωση. Ο έλεγχος της τήρησης του 70 – 30 (γενική περίπτωση) γίνεται τόσο κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης βάση της μελέτης κάλυψης των αναγκών της εκμετάλλευσης (ΥΑ 11308/16-11-2010, Παράρτημα 11, δικαιολογητικό με α/α 52) όσο και κατά την διάρκεια των μακροχρονίων υποχρεώσεων.

 

63. Είναι τελικά επιλέξιμες δαπάνες η αρδευτική μελέτη και ο σχεδιασμός των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων;

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμες παρά μόνο στην περίπτωση που οριστούν οι προδιαγραφές σύνταξής τους (ΥΑ 11308/16-11-2010, άρθρο 21).

 

64. Η βεβαίωση για τη βόσκηση, στη νησιωτική χώρα, στην αιγοπροβατοτροφία αφορά όλες τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή μόνο τις ελευθέρας βοσκής; Διότι οι σταυλικές κτιριακές εγκαταστάσεις μπορεί να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σε τροφή και να μην απαιτείται βόσκηση.

Απάντηση: Η βεβαίωση βόσκησης αφορά μόνο στις περιπτώσεις αύξησης της δυναμικότητας του ζωικού κεφαλαίου μεταξύ υφιστάμενης (έτος απογραφής) και μελλοντικής κατάστασης και εφόσον για το επιπλέον ζωικό κεφάλαιο μέρος των διατροφικών αναγκών θα καλύπτεται απο βόσκηση.


 65. Η βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ως συμπληρωματικό έγγραφο και οι φορολογικές δηλώσεις δεν αποτελούν αποδεικτικά εμπειρίας;

Απάντηση: Η επαγγελματική εμπειρία τεκμηριώνεται με κάθε σχετικό αποδεικτικό έγγραφο (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 3, παράγραφος 5, περίπτωση γ΄). Το έγγραφο πρέπει να αποδεικνύει την προγενέστερη εμπειρία του δυνητικού δικαιούχου στον προσανατολισμό των επενδύσεων (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 3, παράγραφος 5, περίπτωση α΄). Υπ’ αυτή την έννοια α) η βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ δεν τεκμηριώνει επαγγελματική εμπειρία γιατί δεν συνδέεται με τον προσανατολισμό των επενδύσεων, και β) τα φορολογικά έγγραφα (π.χ. έντυπο Ε1) τεκμηριώνουν επαγγελματική εμπειρία εφόσον δύνανται να συσχετιστούν με τον προσανατολισμό των επενδύσεων.

 

66. Διευκρίνιση των νέων τεχνολογιών ανά κατηγορία (τι θεωρείται ως νέα τεχνολογία;).

Απάντηση: Ως νέα τεχνολογία νοείται η εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής. Οι νέοι μέθοδοι παραγωγής αφορούν αποκλειστικά διαδικασίες παραγωγής που επιτυγχάνονται με την εισαγωγή του απαραίτητου εξοπλισμού (π.χ. γεωργικά κτίρια και κατασκευές, μηχανολογικός εξοπλισμός κλπ) ή αφορούν την οργανωτική και διοικητική δομή της εκμετάλλευσης ως προς τα παραγόμενα προϊόντα που επιτυγχάνεται αποκλειστικά με την εισαγωγή των απαραίτητων γενικών δαπανών (π.χ. εφαρμογές πληροφορικής που αφορούν αποκλειστικά τα παραγόμενα στην εκμετάλλευση προϊόντα, εφαρμογή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κλπ). Δεν συμπεριλαμβάνονται στην διοικητική δομή της εκμετάλλευσης δαπάνες διαχείρισης πελατών, ενώ περιλαμβάνονται δαπάνες ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας ή δαπάνες που υποστηρίζουν την εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης

 

67. Είναι δυνατόν να πάρεις βαθμούς από 2 κριτήρια νέων τεχνολογιών (π.χ. φυτική και καλλιεργητικές τεχνικές) με τα ίδια μηχανήματα; 

Απάντηση: Όχι

 

68. Οι προκαταρκτικές και οι τελικές αδειοδοτήσεις, στο άρθρο 13 των κριτηρίων βαθμολογίας, αφορούν μόνο τη ζωική παραγωγή ή/και άλλες περιπτώσεις (π.χ. οικοδομική άδεια για όλα τα κτιριακά σε σχέδιο φυτικής ή/και τις επενδύσεις καθετοποίησης);

Απάντηση: Αφορούν τις επιλέξιμες επενδύσεις του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 13 όπου γίνεται αναφορά σε «δυναμικότητα» και «κτιριακές εγκαταστάσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν»)

 

69. Οι έννοιες: Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός αφορούν μόνο κτιριακές εργασίες ή γενικότερα τη γεωργική εκμετάλλευση;

Απάντηση: ΙΔΡΥΣΗ: Η ίδρυση αφορά αποκλειστικά την ίδρυση νέας μονάδας και περιοριστικά ως προς τις σταυλικές εγκαταστάσεις, μεταποιητικές εγκαταστάσεις και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 18, §1, περίπτωση α΄). Προκειμένου μια σταυλική εγκατάσταση να βαθμολογηθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει κτηνοτροφικά κτίρια και κατασκευές και ως εκ τούτου η ίδρυση μονάδων ελεύθερης βοσκής χωρίς την ύπαρξη κτηνοτροφιών κτιρίων και κατασκευών δεν βαθμολογείται.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ: Η επέκταση αφορά αποκλειστικά την αύξηση της υφιστάμενης δυναμικότητας μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, ως αποτέλεσμα της αύξησης της δυναμικότητας των παραγωγικών κτιριακών της εγκαταστάσεων και των πολυετών φυτειών κατά την έννοια των άρθρων 16 και 21 αντίστοιχα της ΥΑ 11308/16-11-2010. Συνεπώς η επέκταση δεν βαθμολογείται στην περίπτωση αιτήσεων ενίσχυσης στις οποίες προβλέπεται αποκλειστικά η υλοποίηση επενδύσεων καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού κατά την έννοια των άρθρων 17, 18, 20 και 22 της ΥΑ 11308/16-11-2010 ή στην περίπτωση που προβλέπεται η υλοποίηση αποθηκευτικών χώρων.
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ: Ο εκσυγχρονισμός αφορά την βελτίωση των υποδομών της εκμετάλλευσης. Ως υποδομή νοούνται τόσο οι κτιριακές εγκαταστάσεις (π.χ. στάβλος) όσο και ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (π.χ. παρελκόμενα γεωργικού ελκυστήρα).

 

70. Στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνεται η εξισωτική αποζημίωση;

Απάντηση: Όχι, στα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/Δράσεις δεν περιλαμβάνεται η εξισωτική αποζημίωση (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 20, §5).

 

71. Στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα περιλαμβάνεται η εξισωτική αποζημίωση;

Απάντηση: Όχι, στα γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα/Δράσεις δεν περιλαμβάνεται η εξισωτική αποζημίωση (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 20, §5).

 

72. Εάν το Ε9 και η πρόσφατη μερίδα υποθηκοφυλακείου δεν συμφωνούν, ποια θα λαμβάνεται υπ’ όψιν;

 Απάντηση: Θα λαμβάνονται υπόψη τα αγροτεμάχια που καταγράφονται στην μερίδα και δηλώνονται και στο Ε9.

 

73. Στην περίπτωση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης που αφορά δύο διαφορετικές ενέργειες που βαθμολογούνται (π.χ. εκσυγχρονισμός και επέκταση) ποια θα είναι η βαθμολογία;

 Απάντηση: Το άθροισμα των επιμέρους ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποκριτήριο βαθμολογείται στην κλίμακα 0 – 1 (ΥΑ 145/11-01-2011, άρθρο 1, περίπτωση β’ )
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Στην περίπτωση ίδρυσης ποιμνιοστασίου και εκσυγχρονισμού βουστασίου η τελική βαθμολογία είναι: 0,25 + 0,75 = 1,00
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Στην περίπτωση μετεγκατάστασης ποιμνιοστασίου και ίδρυσης μονάδας εκτροφής σαλιγκαριών η τελική βαθμολογία είναι: 1,00 + 0,25 = 1,00
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Στην περίπτωση εγκατάστασης (δηλαδή ίδρυσης) θερμοκηπίου και επέκτασης πολυετών φυτειών η τελική βαθμολογία είναι: 0,25 + 0,50 = 0,75.

1.    Αποτελεί για τον δικαιούχο επιλέξιμη δαπάνη η αγορά ενός ελκυστήρα Φάσης 2 ή θα πρέπει να είναι μόνο Φάσης 3;

 

2.    Σε ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται εκτός οικισμού επιθυμεί ο παραγωγός να χτίσει και αποθήκη και οίκημα. Θα πρέπει η οικοδομική άδεια που θα προσκομίσει για την ανέγερση της αποθήκης να περιλαμβάνει και του οικήματος;

 

3.    Οι καπνοκαλλιεργητές πώς τεκμηριώνουν τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων στον καπνό; Αρκεί η προσκόμιση των δηλώσεων καλλιέργειας των ετών 2007,2008,2009 και 2010; 

 

4.    Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αγορά πρέσας με σύρμα και όχι με σπάγκο;

 

5.    Όσον αφορά τη μοριοδότηση των ιδιόκτητων αγροτεμαχίων. Τα αγροτεμάχια της συζύγου του δικαιούχου που δεν χρησιμοποιούνται για δική της χρήση και τα οποία τα δηλώνουν από κοινού στο Ε9, αλλά εμφανίζονται στο αντίγραφο μερίδας υποθηκοφυλακείου στη σύζυγο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δικαιούχο ως ιδιόκτητα και να μετρήσουν στη μοριοδότηση του συνόλου των ιδιόκτητων;

 

6.    Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η αγορά σωλήνων μεταφοράς νερού Φ90, που είναι πλαστικοί σωλήνες και όχι γαλβανιζέ; Εάν ναι, ποια είναι η επιλέξιμη δαπάνη για την αγορά τους.

 

7.    Όταν το σύνολο των αγροτεμαχίων που δηλώνεται στο Ε9 δεν συμπίπτει με αυτό που εμφανίζεται στο αντίγραφο μερίδας υποθηκοφυλακείου ποια είναι αυτά που μοριοδοτούνται, το σύνολο του Ε9 ή της μερίδας;

 

8.    Η περίφραξη υφιστάμενης σταβλικής εγκατάστασης ή αποθήκης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;

 

9.    Ποιος αρμόδιος Φορέας δίνει τη Βεβαίωση Δυνατότητας Βόσκησης σε νησί ή νησιωτική χώρα;

 

10. Ένας παραγωγός που επιθυμεί να επενδύσει στην κατασκευή συσκευαστηρίου – διαλογητηρίου θα πρέπει να έχει συντάξει μελέτη HACCP στη φάση υποβολής του φακέλου ή αρκεί η προσφορά που θα του δώσει η εταιρεία πιστοποίησης;

 

11. Οι δασικές δενδρώδεις καλλιέργειες πιάνουν ΜΑΕ; Εάν ναι, πόση; Για παράδειγμα, οι Ακακίες που δηλώνονται ως δενδρώδεις καλλιέργειες δεν υπάρχουν στη λίστα με τους δείκτες. Πρέπει κάπου να ενταχθούν αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα ιδιόκτητα πολυετών καλλιεργειών και επίσης χάνει ο παραγωγός ΜΑΕ.

 

12. Ένας παραγωγός που δεν πιάνει την απαιτούμενη ΜΑΕ στην υφιστάμενη κατάσταση με βάση το ΟΣΔΕ του 2009, αλλά πιάνει την απαιτούμενη ΜΑΕ με βάση το μέσο όρο της τριετίας σε ποιο πεδίο θα εισάγουμε το μέσο όρο της τριετίας;     

 

13. Εάν ο μέσος όρος τριετίας του γεωργικού εισοδήματος ενός παραγωγού που προκύπτει από τις γεωργικές επιχειρήσεις είναι μικρότερος από το 35% του συνόλου των εισοδημάτων του, μπορεί να συμπεριλάβει στο συνολικό γεωργικό του εισόδημα τη ΔΙΑΦ. ΤΕΚΜ. ΓΕΩΡΓ. ΕΠΙΧ/ΣΗΣ;  

 

 

14.Έχει προκύψει πρόβλημα στην εκτύπωση δηλώσεων καλλιέργειας του 2007 από την ΕΑΣ Έβρου, λόγω κάποιου προβλήματος στο σύστημα. Μπορούμε να υποβάλλουμε στον φάκελο του παραγωγού τις 3 πρώτες σελίδες της αίτησης δήλωσής του αντί για την συγκεντρωτική κατάσταση του 2007 ή θα πρέπει να εκτυπωθεί όλη η αίτηση του 2007;

 

15. Ένας παραγωγός που έχει στην κατοχή του ελκυστήρα έτους πρώτης κυκλοφορίας 2007 και είναι 131,2 ίππων επιθυμεί να αγοράσει δεύτερο. Σύμφωνα με την τεκμηρίωση της ιπποδύναμης του ελκυστήρα μπορεί να φτάσει τους 240 ίππους, με βάση τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις του. Μπορεί να αγοράσει 2ο ελκυστήρα; Εάν ναι πώς τεκμηριώνει την αγορά αυτή και πόσους ίππους μπορεί να φτάσει;

 

16. Κοινή Οικογενειακή εκμετάλλευση είναι όταν και οι 2 σύζυγοι δηλώνουν γεωργικά εισοδήματα και κατ’ επέκταση είναι αρχηγοί εκμετάλλευσης ή όταν ο/η  δικαιούχος του προγράμματος κάνει χρήση των αγροτεμαχίων του/της συζύγου ( ή όποιας άλλης ιδιότητας) για τις επενδύσεις του;

 

17. Σε υδατοδεξαμενές χωμάτινες με επικάλυψη πλαστικού πώς υπολογίζεται το ύψος της επιλέξιμης δαπάνης;

 

18. Τι θα γίνει με τις μελέτες άρδευσης και σταβλικών εγκαταστάσεων;

 

19. Στις αποθήκες τύπου ΤΟΛ εμπίπτει στην επιλέξιμη δαπάνη των 110 ευρώ/m2 η τοποθέτηση μπετόν στη βάση ή αφορά μόνο στην μεταλλική κατασκευή και κάλυψη;

 

20. Ποιες θα είναι οι αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου, για τις ειδικές μελέτες,  την τεχνική στήριξη και των αιτήσεων πληρωμών;

 

21. Για τη γεώτρηση η άδεια ανόρυξης πρέπει να υποβληθεί με το φάκελο ή να εκδοθεί μέχρι το τέλος της υλοποίησης του Σχεδίου Βελτίωσης;