Πα20042018

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για Άρθρο 68 - ενστάσεις μέχρι 31/5/2013

  • PDF

opekepe

Μετά τη διενέργεια της Α΄ πληρωμής  του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ως προς τα καθεστώτα Μ3, Μ4, Μ5 και σκληρού σίτου καλούνται οι παραγωγοί που δεν συμφωνούν με το δικαιούμενο ποσό να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι 31/5/2013 οι ίδιοι ή μέσω των κατά τόπους ΕΑΣ ή μέσω των τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων στην Περιφερειακή Διεύθυνση και τις Νομαρχιακές Μονάδες του  ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν προφανή σφάλματα.

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για Άρθρο 68 - ενστάσεις μέχρι 31/5/2013