Πα20042018

Τελευταία Ενημέρωση11:10:07 πμ

Ανάπτυξη μικρών τοπικών αγορών αγροτικών προϊόντων υποστηρίζουν οι Copa-Cogeca

  • PDF

Ανάπτυξη μικρών τοπικών αγορών αγροτικών προϊόντων υποστηρίζουν οι Copa-Cogeca

Τα μικρά τοπικά δίκτυα πωλήσεων και εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων θα βοηθήσουν τους γεωργούς να έχουν καλύτερες αποδόσεις από την αγορά συμβάλλοντας στην διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές της Ε. Ε., υποστήριξαν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, στις 20 Απριλίου, κατά την διάρκεια συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τοπική γεωργία και τις μικρές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Όπως ανέφεραν οι οργανώσεις, οι αγρότες σήμερα εισπράττουν μόνο ένα κλάσμα της λιανικής τιμής, δεδομένου ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δύναμη μιας χούφτας σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να πάρουν καλύτερες τιμές μέσω μικρών δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων. Μπορεί να είναι μέσω άμεσων πωλήσεων, όπου οι αγρότες πωλούν τα προϊόντα τους οι ίδιοι ή μέσω άλλων δυνατών δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις παραγωγών, όπως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους γεωργούς για καλύτερες αποδόσεις από την αγορά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των εννοιών των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού, των τοπικών πωλήσεων και των άμεσων πωλήσεων, δεδομένου ότι μπορεί να αντανακλά διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες.

Μιλώντας εκ μέρους των δύο οργανώσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο αντιπρόεδρος της Cogeca, κ. Peter Vrisk, είπε «Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και οι ομάδες παραγωγών που ενδιαφέρονται για τέτοιες πρωτοβουλίες, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ ειδικές διατάξεις, ιδίως στον τομέα της προώθησης και της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης. Αυτές οι πτυχές πρέπει να ληφθούν υπόψη ως μέρος των συζητήσεων σχετικά με το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2013». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένα μέτρα για να βοηθήσει τους αγρότες και τους συνεταιρισμούς να γίνουν αυτά στο μέλλον, σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

Με την σειρά του, ο Γενικός Γραμματέας των Copa-Cogeca, κ. Pekka Pesonen, τόνισε «Είναι σημαντικό να αποκτηθούν εμπειρίες από τις μικρότερες εφοδιαστικές αλυσίδες ώστε να καταστεί δυνατό η συμβατική εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων να προσφέρει καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα για τους αγρότες και τα υψηλά πρότυπα παραγωγής που πληρούν, ανεξάρτητα από το εάν παράγουν πρώτες ύλες για τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού».

Η εκδήλωση, η οποία ήταν μια κοινή πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Επιτρόπων Dacian Ciolos και John Dalli, είχε στόχο να συζητήσει τρόπους για να κινητοποιήσει και να εκτιμήσει το οικονομικό και περιβαλλοντικό δυναμικό της τοπικής γεωργίας και των μικρών εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων.

paseges.gr

Ανάπτυξη μικρών τοπικών αγορών αγροτικών προϊόντων υποστηρίζουν οι Copa-Cogeca