Τελευταίο κουδούνι σε ελληνικό δημοτικό σχολείο!

Από την φίλη μας την Κωνσταντία...

Αλήθεια, τι γίνεται όταν χτυπάει το τελευταίο κουδούνι σε ένα τυπικό ελληνικό σχολείο; Το παρακάτω βίντεο το περιγράφει αρκετά καλά!!!

Τελευταίο κουδούνι σε ελληνικό δημοτικό σχολείο!