Ένα εντυπωσιακό Πυροσβεστικό όχημα... (video)

Κατ' αρχήν για να απολαύσετε αυτό το μοναδικό πυροσβεστικό όχημα, θα πρέπει να έχετε ενεργό τον ήχο. Δεν θα σας πούμε περισσότερα στοιχεία, απλά απολαύστε αυτό το coolαριστό όχημα εν δράσει...

coolaristo.blogspot.com

Ένα εντυπωσιακό Πυροσβεστικό όχημα... (video)