Καταστροφικές βροχές... ξεσκέπαστο το "Αγροτικό Μαγαζί"...


Αυτό το τριήμερο βρέχει ασταμάτητα...
Ποιοι παραγωγοί άραγε θέλουν αυτή τη βροχή;
Τι ζημιές θα προκληθούν στη μηδική, στο βαμβάκι και σε λοιπές καλλιέργειες που βρίσκονται ακόμα ασυγκόμιστες;
Ποιος θα αποζημιώσει τους παραγωγούς;
Για αυτό λέμε και ξαναλέμε πως ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος έχει ένα μαγαζί ξεσκέπαστο... που δε μοιάζει με κανένα άλλο...

Διαβάστε επίσης:
Αγρότης … εύκολο;
Νέος Αγρότης Vs Νέος Επιχειρηματίας… Καμιά σχέση στα δύο προγράμματα…


http://peroulakis.blogspot.gr

Καταστροφικές βροχές... ξεσκέπαστο το